تاکید کشورهای عضو سازمان شانگهای بر اجرای برجامشبکه المیادین گزارش داد که کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای در بیانیه پایانی خود گفتند: اجرای یک برنامه کاری مشخص در مورد برنامه هسته ای ایران مهم است.

همچنین در بیانیه پایانی کشورهای سازمان همکاری شانگهای آمده است: ما خواهان پایبندی به معاهده منع تسلیحات شیمیایی هستیم، سران کشورهای این سازمان خواستار افزایش همکاری ها در حوزه دفاعی و امنیتی هستند.

در این بیانیه همچنین آمده است: سران کشورهای سازمان همکاری شانگهای تاکید کردند که این سازمان با دیگر کشورها و سازمان های بین المللی مخالف نیست. کشورهای شرکت کننده در این سازمان تصمیم گرفتند فهرست واحدی از سازمان های تروریستی، جدایی طلب و افراطی تهیه کنند.

لازم به ذکر است رئیس جمهور ایران پس از شرکت در اجلاس شانگهای اظهار داشت: جمهوری اسلامی ایران استراتژی تعمیق چندجانبه گرایی اقتصادی را در دستور کار خود دارد. همچنین لازم به ذکر است که عضویت کامل ایران در سازمان شانگهای توسط میرضیایف رئیس جمهور ازبکستان به طور رسمی اعلام شد که با تشویق حضار همراه شد.

حتما بخوانید:
پرداخت های اثر انگشت خلبانان غول مالی مالی فنلاند