تخته سفید دیجیتال چیست؟تخته های سفید اتاق کنفرانس نمادی از دفتر مدرن است ، اما این ویژگی های برجسته طوفان مغزی محدودیت های قابل توجهی دارند. یادداشت های چسبناک پراکنده به راحتی جا به جا می شوند ، نشانگرهای پاک کردن خشک از عملکرد خودداری می کنند و تیم ها به سرعت فضای ایده های خود را از دست می دهند. تخته های سفید دیجیتال اولیه ، تابلوهای فیزیکی با قابلیت تعاملی ، هنوز هم گلوگاه هایی را در خلاقیت ایجاد می کنند زیرا قدرت به جای گروه جمعی ، در اختیار یک شخص واحد در هیئت مدیره است.

تخته های سفید دیجیتال امروزی مبتنی بر ابر هستند و فضای مجازی را برای تیم ها فراهم می کنند تا ایده ها را سازماندهی کنند و ایده ها را سازماندهی کنند. تیم های کامل می توانند به طور همزمان مشارکت داشته باشند ، بدون محدودیت های فضای فیزیکی ، تنگناهای خلاقانه و تکه های دست نوشته های چسبنده ، به همه صدایی بدهند.

درباره نویسنده

کارل سان بنیانگذار و مدیر عامل شرکت Lucid است

چرا باید از تخته سفید دیجیتال استفاده کنیم؟


منبع: tadrisriazi-news.ir

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>