تریلر جدید Mass Effect می تواند اولین نشانه از Mass Effect 4 واقعی باشد


Mass Effect ادامه خواهد داشت. این پیام سازنده BioWare است که در پایان جوایز The Game هنگام پخش یک پیش نمایش تبلیغاتی جدید برای ورود به این مجموعه ، به جهان پخش شد.

این کلیپ با جابجایی عمومی فضا قبل از آنکه از بین لاشه کشتی ، به طور بالقوه بقایای ارگ که در Mass Effect 3 منهدم شد ، شروع شود ، همانطور که اثر صوتی برجسته Reaper را می شنویم.


منبع: tadrisriazi-news.ir

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>