تریلر گیم پلی Hitman 3: مامور 47 را در نظر بگیریدHitman 3 در حال آمدن است و ما در تریلر گیم پلی سه دقیقه ای IO Interactive بهترین نگاه خود را به عنوان قتل مخفیکاری آینده داریم.

استودیوی بازی های Hitman طعنه زد که تصاویر عنوان آینده – که قرار است در تاریخ 20 ژانویه 201 منتشر شود – در اوایل روز پخش می شود و می توانید فیلم زیر را ببینید.
منبع: tadrisriazi-news.ir

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>