تصفیه فاضلاب چیست – شرکت فنی مهندسی فرآب صنعت

محتوای ذرات جامد معلق و محتوای تمام COD در همین جریان­ها بهطور قابلتوجهی کاهش مییابد، ازاینرو مثل محتوای همین مواد در فاضلاب شهری میگردد. برای تصفیه مطلوب فاضلاب بیمارستانی، مواقعی زیرا متعادلسازی مناسب جریان فاضلاب اصلی حداقل زمان ماند ۱۲ ساعته توام حساس هوادهی، بکارگیری مخزن هوادهی کلیدی بخش آنوکسیک و دوران ماند هیدرولیکی دستکم ۲۴ ساعته، به کار گیری از مخازن عمیق جهت کمتر سطح و امکان پوشش سطح به منظور در دست گرفتن گازها، عمل دارای سن لجن (SRT) بالا، بارسطحی تحت برای تهنشینی، هاضم دارای زماند ماند بالا و مخزن تماس کلر اهمیت دوران ماند حداقل ۲ ساعت، دو مدوله کردن تصفیهخانه برای دبی بیش از حدود ۲۰۰ متر مکعب در روز و استعمال از صافی شنی اصلی سرعت ذیل زمان استعمال از پساب جهت آبیاری فضای سبز یا این که تخلیه مستقیم در محیط زیست سفارش میگردد. سه شیوه اهمیت برای تصفیه بیولوژیکی وجود دارد: trickling fliter، لجن فعال و حوضچه اکسیداسیون. زیرا در شیوه شیمیایی در انتهای عمل لجن متعددی ایجاد می شود، لجن های شیمیایی ایجاد شده در انتهای تصفیه ممکن می باشد سمی باشند و از فی مابین بردن آن ها هزینه بالایی در پی دارد. انعطاف پذیری و پایداری این سیستم منجر شده است که امروزه در مرزو بوم ما به طور گسترده­ای از این نحوه برای تصفیه انواع فاضلاب های بهداشتی و صنعتی استفاده شود. همین شیوه در واقع از چند سیکل تشکیل شده می باشد که در طول روز در زمانه های مشخص انجام میشود. از پاراگراف شیوه های دیگر فناوری اکسیداسیون آب فوق بحرانی ، فناوری اکسیداسیون ازن کاتالیزوری ،روش الکتروشیمیایی ، فن آوری تجزیه مغناطیسی و فناوری جذب الکتریکی هستند. فرآیند بیولوژیکی در همین طرز از مدل هوازی بوده که رویش میکروارگانیسم ­ها درآن بصورت معلق رخ می­گیرد. رنگهای تيره و سياه نماد كهنگي فاضلاب بوده که همپا اساسی بوي تعفن تاریخچه تصفیه فاضلاب است. پس از عبور از آشغالگیر و چربی گیر فاضلاب هنوز حاوی مواد آلی و معدنی به همراه سایر جامدات معلق است. ساکنان خانواده ، هتل ها ، موسسات ، مدرسه ها ، مراکز خرید و سایر امکانات به دلیل کار های روزانه ساکنان تخلیه فاضلاب ، نظیر سبزیجات ، آشپزی ، دوش گرفتن دارند. روند ساخت پساب و همچنین بارندگی شهری و بعضا از کثیف ها آبهای سطحی فاضلاب در زندگی روزانه ساکنان شهری است. تولید کود طبیعی : لجنی که از تصفیه بیولوژیکی فاضلاب به دست می آید حیاتی مقادیر زیادی ترکیبات نیترات ، سولفات و فسفات می باشد که برای رویش گیاهان مناسب است. از طرف دیگر در بیمارستان­های فاقد تصفیهخانه فاضلاب نیز انجام تصفیههای یگانه و همگانی و در بعضا موردها به­کارگیری فرآیندهای تصفیه پیشرفته ضرورت مییابد. به جهت کسانی که هر دسته نگرانی در آیتم دقیقا کجا و همچنین هدایت در آیتم چگونگی به کار گیری از تصفیه فاضلاب به انگلیسی ، شما احتمالا می توانید اصلی ما در برگه وب تماس بگیرید.

حتما بخوانید:
کفسابی چیست؟ | همه چیز درباره کفسابی