تصویر بدون سرنشین DJI FPV به ما سرنخ های جدیدی درباره دوربین و طراحی آن می دهد


هواپیمای بدون سرنشین DJI FPV که تقریباً شایعه شده است تقریباً در آستانه پرتاب رسمی قرار دارد – و اکنون یک عکس جدید که به بیرون درز کرده است ، واضح ترین چیزی را که انتظار داریم انتظار ما را گرفته است.

هفته گذشته ، DJI Enterprise – بازوی متمرکز بر تجارت شرکت هواپیماهای بدون سرنشین – دعوتنامه ای را برای شرکت در 15 دسامبر به اشتراک گذاشت و ما ترسیدیم که این ممکن است به این معنی باشد که هواپیمای بدون سرنشین FPV (نمای اول شخص) می تواند در واقع برای مصارف صنعتی مانند کشاورزی ، به جای فیلمسازان و علاقه مندان.
منبع: tadrisriazi-news.ir

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>