تعداد شگفت انگیزی از ما مجبور شده ایم که در خانه و در فضای برهنه کار کنیمتحقیقات جدید نشان داده است که انتقال جهانی به سمت کار از راه دور باعث شده است که بسیاری از افراد عادت های جدید نسبتاً عجیبی را ایجاد کنند.

یک گزارش جهانی از کسپرسکی نشان داد که بسیاری از کارگران در حالی که در خانه هستند از آزادی حضور در دفتر و آرامش دادن به تعدادی از استانداردهای شخصی برخوردار نیستند.


منبع: tadrisriazi-news.ir

دیدگاهتان را بنویسید