تعطیلی شعب بانک با رشد بانکداری دیجیتال ادامه دارد


با تشکر از شما برای پیوستن

به خود دسترسی پیدا کنید طرفدار + مطالب زیر

نوامبر 2020 – ژانویه 2021

CW Nordics: با رشد بانکداری دیجیتال ، تعطیلی شعب بانک ادامه دارد

Handelsbanken سوئد شبکه شعب خود را تقریباً به نصف کاهش می دهد ، این بدان معنی است که پول بیشتری در IT سرمایه گذاری خواهد شد. اما این فقط سوئد و نوردیک ها نیستند – بانک های سراسر جهان در حال تماشای صنعت فین تک هستند که نشان می دهد در صورت وجود فناوری مناسب ، بانکداری چگونه می تواند باشد. همچنین در این شماره ، در مورد تصمیم دولت نروژ در مورد اجرای ممنوعیت صریح استفاده از تجهیزات 5G تهیه شده توسط هواوی چین بخوانید.


منبع: tadrisriazi-news.ir

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>