تعویض صفحه نمایش آیفون 11: چگونه می توان اپل را وادار کرد تا آن را به صورت رایگان تعمیر کند


آیا صفحه آیفون 11 شما به طور مرموزی ثبت لمس شما را متوقف کرده است؟ این ممکن است یک مسئله شناخته شده باشد که سرانجام اپل به آن اذعان کرده است – و آنها ممکن است آن را به صورت رایگان جایگزین شما کنند. در اینجا نحوه بررسی صحیح بودن دستگاه شما و خاموش بودن نمایشگر ارائه شده است.

سیب اختصاصی صفحه پشتیبانی در این شماره آمده است: ”اپل تشخیص داده است كه درصد كمی از نمایشگرهای آیفون 11 به دلیل مشكل در ماژول نمایشگر ، ممكن است دیگر در هنگام لمس پاسخ ندهند. دستگاه های آسیب دیده بین نوامبر 2019 و مه 2020 تولید شده اند. “


منبع: tadrisriazi-news.ir

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>