تلویزیون پاناسونیک 2020: هر تلویزیون جدید OLED و LCD


خط تولید تلویزیون پاناسونیک برای سال 2020 بسیار گسترده بود ، به لطف تعداد زیادی دستگاه جدید ، از جمله یک دستگاه کاملاً جدید تلویزیون OLED مدل حتی یک نقطه ورود ارزان تر به تلویزیونهای خارق العاده سینمایی پاناسونیک.

این در کنار رده بالا بود OLEDمثل HZ2000، HZ1500، و HZ1000 (دو مورد از آنها ما پنج ستاره بررسی کردیم) ، یک مورد جدید نیز وجود دارد HZ980 مدل برای کاهش قیمت ورود به سینمای خانگی OLED تنظیم شده است.
منبع: tadrisriazi-news.ir

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>