تماس های Microsoft Teams ممکن است در حال حاضر در تلفن ها قابل استفاده باشدمایکروسافت تیم ها در ماه جاری تعداد زیادی به روزرسانی جدید دارند که بسیاری از آنها بر روی ارائه پیشرفت برای کاربران تلفن های هوشمند متمرکز هستند.

اگرچه اکثر کاربران Teams این پلتفرم را در رایانه های شخصی یا لپ تاپ خود تجربه می کنند ، اما افزایش کار از راه دور بسیاری از کارمندان را که از طریق تلفن های هوشمندشان کار می کنند نیز درگیر کرده است ، به این معنی که مایکروسافت مجبور شده است تجربه کاربر را برای افرادی که صفحه کوچکتر را ترجیح می دهند بهبود بخشد.


منبع: tadrisriazi-news.ir

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>