تماس ها و ایمیل های هرزنامه امسال رشد چشمگیری داشته استتحقیقات جدید نشان داده است که حجم تماس های هرزنامه و نامه های الکترونیکی در سال جاری به طور قابل توجهی افزایش یافته است ، به احتمال زیاد در نتیجه بیماری همه گیر Covid-19.

برنامه مسدود کننده هرزنامه Truecaller 145 میلیارد تماس و پیام کوتاه ارسال شده در سراسر جهان را در ده ماه اول سال 2020 تجزیه و تحلیل کرده و برخی از پیشرفت های قابل توجه را کشف کرده است.


منبع: tadrisriazi-news.ir

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>