توییتر AWS را برای نیازهای ابری خود ثبت نام می کندتوییتر یک قرارداد چند ساله جدید با AWS امضا کرده است تا از زیرساخت های شرکت رایانش ابری و نمونه کارها برای کمک به تحویل میلیون ها توییت در روز استفاده کند.

در حالی که این توافق نامه جدید بیش از یک دهه در همکاری هر دو شرکت بنا شده است ، همچنین اولین بار است که غول رسانه های اجتماعی برای افزایش خدمات در زمان واقعی خود به ابر عمومی مراجعه می کنند.


منبع: tadrisriazi-news.ir

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>