تیم های مایکروسافت در حال دریافت یکپارچه سازی Outlook هستند که می تواند یک صرفه جویی جدی در زمان باشدتیم های مایکروسافت به زودی یک به روزرسانی برای ادغام چشم انداز (Outlook) دریافت می کنند که باید برای کاربران تجاری ، به ویژه هنگام برگزاری جلسات داخلی بسیار مفید باشد. این ویژگی در حال ساخت است و انتظار می رود در مارس سال آینده منتشر شود.

در به روزرسانی نقشه راه Microsoft 365 توضیح داده شده است: “یک کپی از پیام های ایمیل یا مکالمه ، از جمله پیوست ها را به چت ها و کانالهای تیم ارسال کنید یا چت تیم ها را در ارتباط با یک پیام ایمیل خاص شروع کنید.” “هنگام اشتراک گذاری در Teams از Outlook در وب ، یک پنجره بازشو برای تأیید اینکه کدام کانال یا شخصی را می خواهید به اشتراک بگذارید ظاهر می شود ، همچنین می توانید انتخاب کنید آیا می خواهید پیوست ها را وارد کنید یا نه.”


منبع: tadrisriazi-news.ir

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>