تیم های مایکروسافت ممکن است یک مسئله امنیتی فاجعه بار را نادیده بگیرندمایکروسافت به کم اهمیت جلوه دادن یک مسئله امنیتی در بستر همکاری خود متهم شده است تیم ها، که بی سر و صدا در ماه اکتبر اصلاح شد.

مطابق با یک گزارش از طرف مهندس امنیتی Oskars Vegeris ، این شرکت نتوانست کاربران را از این مسئله هشدار دهد و همچنین به دلیل اینکه نصب و راه اندازی تیم ها به طور خودکار نصب می شود ، به دنبال طبقه بندی آسیب پذیری و قرار گرفتن در معرض (CVE) نیست.


منبع: tadrisriazi-news.ir

دیدگاهتان را بنویسید