جاسوسی نرم افزاری جدید iOS و Android که وظیفه تبلیغات چند لایه اخلاقی را بر عهده داردمحققان یک سویه جدید را شناسایی کرده اند بد افزار قادر به بررسی و برداشتن داده ها از دستگاه های Android و iOS است.

به گفته شرکت امنیتی Lookout ، این جاسوس افزار کاربران وب سایت های غیرقانونی و بزرگسالان را هدف قرار داده و برای تسهیل فعالیت های اخاذی ساخته شده است.


منبع: tadrisriazi-news.ir

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>