«حالت عملکرد» Fortnite می تواند فریم ریت شما را در رایانه قدیمی بیش از دو برابر کندFortnite یک “حالت عملکرد” ​​جدید دارد که برای اجازه دادن به نبرد رویال در سخت افزارهای قدیمی تر طراحی شده است.

در حالی که ویژگی جدید اکنون در بازی است – حداقل برای حالت های Battle Royale و Creative – هنوز به عنوان عملکرد آلفا و یک تغییر آزمایشی مشخص شده است ، بنابراین بخاطر داشته باشید که ممکن است هنوز هم به کار نیاز داشته باشد.


منبع: tadrisriazi-news.ir

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>