حتی مشاغل با مدیریت رمز عبور دست و پنجه نرم می کنندرمزهای عبور ضعیف و استفاده مجدد همچنان تهدیدی برای امنیت محل کار هستند و انتقال به کار از خانه مدیریت رمز عبور را برای کارمندان و سازمان های آنها از اهمیت بیشتری برخوردار کرده است.

با این حال ، یک نظرسنجی جدید از Dashlane بر روی 1200 کارگر در ایالات متحده نشان داده است که 70 درصد از کارگران آمریکایی معتقدند که این وظیفه شرکت آنهاست که اطمینان حاصل کنند که حساب کار آنها هک نشده یا شکسته نشده است.


منبع: tadrisriazi-news.ir

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>