خدمات مشتری رنج می برد و ربات های چت در واقع کمکی نمی کنندتحقیقات جدید نشان داده است که بیماری همه گیر ویروس کرونا با کاهش قابل توجه تجربه مشتری همزمان شده است.

در یک نظرسنجی از بیش از 2،000 نفر که توسط انجمن مدیریت مرکز تماس (CCMA) و شرکت ارتباطات ابری 8×8 انجام شده است ، تعداد قابل توجهی از مصرف کنندگان گفتند که از زمان ابتلا به همه گیری همه گیر تلاش کرده اند تا خدمات خوب به مشتری را دریافت کنند.


منبع: tadrisriazi-news.ir