خرابکاری راه اندازی کنسول Cyberpunk 2077 به نوعی اکنون حتی بدتر به نظر می رسدپرتاب Cyberpunk 2077 در کنسول ها بهم ریخته است. با گزارش خرابی های سخت ، اشکالات و عملکرد ضعیف در واحدهای پایه Xbox One و PS4 ، CD Projekt Red وارد کنترل آسیب RPG جهان باز خود شده است.

ابتدا ، سازنده بازپرداخت را از طریق رسانه های اجتماعی (فونت معروف سیاه و سفید در پس زمینه زرد ، که معمولاً به معنای “اخبار بد سایبرپانک” است) ، ارائه داد – و توسعه دهنده همچنین متن تماس کنفرانسی را منتشر کرد که به مشکلات بازی می پرداخت.


منبع: tadrisriazi-news.ir

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>