خرده فروشان چگونه برای بقا از فناوری استفاده می کنند


با تشکر از شما برای پیوستن

به خود دسترسی پیدا کنید طرفدار + مطالب زیر

1 دسامبر 2020

نحوه فروش خرده فروشان برای زنده ماندن از فناوری استفاده می کنند

در هفته نامه رایانه ای این هفته ، با خرده فروشان خیابانی که برای زنده ماندن تلاش می کنند ، بررسی می کنیم که چگونه فناوری می تواند فروشگاه ها را مرتبط نگه دارد. تمرکز همه بر روی ذخیره سازی فلش است ، اما درایوهای دیسک سخت هنوز بخشی اساسی از جعبه ابزار IT هستند. و ما آخرین تحولات رسوایی IT Office Horizon در حال انجام را بررسی می کنیم. شماره را هم اکنون بخوانید.


منبع: tadrisriazi-news.ir

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>