خرید اسید آسکوربیک |خرید آسکوربیک اسید |آسکوربیک اسید صنعتی

همین ویتامین شامل استر حلقوی میباشد که در محیط آبی آبکافت گردیده و اسید ایجاد می­کند؛ به این علت اسم آسکوربیک اسید بر بر روی آن نهاده شده است. تیمارهای آزمایش شامل 2 مرحله آب پاشی هر 8 روز یکبار (تیمار عدم تنش) و هر 16 روز یکبار (تیمار تنش) بهعنوان فاکتور با و 3 مرحله اسید آسکوربیک (صفر، 10 و 20 میلی مولار) و 3 سطح سدیم نیتروپروساید (صفر، 50 و 100 میکرو مولار) بهصورت محلول پاشی برگی بهعنوان فاکتورهای فرعی بودند که در قالب آزمایش اسپلیت پلات فاکتوریل بر پایه طرح بلوک­های کامل تصادفی در 3 تکرار قرار گرفتند. بیشترین میزان شاخص مرحله برگ مربوط به تیمار محلول پاشی شده مهم غلظت 25 میلی مولار با متوسط 4/2 بود که 66/41 % عمده از تیمار عدم محلول پاشی اهمیت اسید آسکوربیک بود. بزرگسالان میان 19 تا 64 سال به 40 میلی گرم ویتامین C در روز نیاز دارند. مطابق انستیتوی ملی سرطان ایالات متحده، اسید اسکوربیک می تواند به تن انسان در جنگ مهم عفونت های باکتریایی یاری کرده و به تشکیل کلاژن، پروتئین حساس در بافت فیبری، دندان ها، استخوان ها، پوست و مویرگ ها یاری کند. واکنش اکسیداسیون را در اجزای مواد غذایی متوقف می کند و مانع از کمتر خصوصیت های ارگانیک در محصولات می شود. رادیکال های آزاد، مولکول های ناپایداری هستند که می توانند به سلول ها آسیب برسانند. غلظتهای بالای سالیسیلات سبب افزایش فعالیت پراکسیداز در نخود شده می باشد (16).حضور اسکوربات و سالیسیلیک اسید به شکل تنهایی و همینطور به شکل توأم در شرایط نرمال سبب افزایش کار پراکسیداز می شود اما در وضعیت تنش، اهمیت توجه به این‌که ترکیبات ذکر شده سبب ساز مهار خسارات ناشی از تنش می شوند، در غایت عمل آنزیم پراکسیداز اسکوربیک اسید شیمی کمتر می یابد. در 63 و 65 روز پس از کاشت به ترتیب محلولپاشی مهم سدیم نیتروپروساید و اسید آسکوربیک انجام شد و یک هفته بعد تکرار گردید. تیمار آب پاشی بعد از آن از استقرار تام بوتهها اعمال گردید. تحقیقات نشان دیتا که فعالیت کاتالاز ذیل تیمار سالیسیلیک اسید در برنج کاهش می یابد(10و22). پودر آسکوربیک اسید را به محصولاتی که مواد تشکیل دهنده­ی آن مبتنی بر آب است، مانند گونه های لوسیون­ ها، سرم­ ها و اسانس­­ ها بیشتر می­کنند. مطالعات نشان می دهند که ویتامین C احتمال ابتلا به سرماخوردگی را کمتر می دهد، ولی این گزینه تنها در تیم های مختص و در موقعیت طاقت فرسا پاسخ می دهد، مثل سربازان در گوشه و کنار های سردسیری، اسکی بازان و دونده های ماراتن. ال-آسکوربیک اسید و نمک های سدیم، پتاسیم و کلسیم آن به شکل مرسومی به عنوان افزودنی های غذایی آنتی اکسیدانی به کارگیری می شوند.

حتما بخوانید:
ارزانترین قیمت Oculus Rift و فروش Oculus Quest در دسامبر سال 2020