به رخ پوسته های سفید که بهترین کاربرد برای صنایع غذایی است.این محصول را می توان همانطور که می باشد تهیه و تنظیم و یا این که کلیدی غلظت معین دارای آب رقیق کرد. در نتیجه، صابونهای مایع رغبت به صابون پتاسیم هستند، در حالی که صابونهای جامد تمایل به صابونهای سدیم دارند. همین واکنش به جهت تولید صابونهای پتاسیم، که نرمتر و محلولتر از صابونهای حاصل از هیدروکسید سدیم هستند، موثر است. به عنوان مثال، فسفاتهای پتاسیم کودهایی هستند، از کربنات در تولید صابون و شیشه استفاده میشود. هیدروکسیدپتاسیم برای نرمشدن زیتونها و لعاب قبل از پخت استفاده میشود تا روشن شود. از سیانید در معادن طلا و آبکاری استفاده می شود و پرمنگنات پتاسیم یک ماده ضد عفونیکننده است. دانستن خواص مواد شیمیایی به جهت بهره برداری از آنان دوچندان ضروری میباشد و دیتاها کافی در مورد خواص هیدروکسید پتاسیم همین مجال را به ما می دهد تا آگاهانه از خاصیت آن استعمال کنیم. فرایند اهمیت برای ساخت پتاس ، از روش مراحل الکترولیز محلولهای آبی پتاسیم کلرید در ظروف الکترولیتی صوزت میپذیرد. پتاس KOH در یک ساختار کریستالی، مشابه به کلرید سدیم یافت میشود.تهیه: آمادهسازی صنعتی پتاس KOH کلیدی پروسه کلر آلکالی مشابه NaOH است. همانند هیدروکسید سدیم (NaOH)، پتاس ماده بی رنگ و یک مثال از بازهای قوی هست و کاربردهای بسیاری در صنعت و کشاورزی دارد. این ماده به شکل جامد به شکل بیبو، و سفید رنگ است که یک مخلوط غیر معدنی دارای فرمول شیمیایی KOH است. اصطلاح سوخت زیستی جامد میتواند در ظاهر پاره ای گم راه کننده باشد زیرا بخش اعظمی از اشخاص گمان می‌کنند که سوختهایزیستی تنها با انجام برخی فرایندهای پیشرفته ایجاد میشوند. بسته به غلظت و ترکیب آن، پتاسیم میتواند ویژگیهای بسیار مختلفی داشته باشد. مخلوط اسید فسفر (ترکیب غیر آفت کش) و پتاسیم هیدروکسید به جهت جلوگیری از بیماری و آفات به طور تر و تمیز بر روی گیاهان اسپری می شود. هیدروکسید پتاسیم به عنوان یک ماده قلیایی، به جهت خنثیکردن اسیدیته و تهیه و تنظیم pH محلول ها استعمال میشود. همچنین از الکترولیت در ساخت باتری ها و بعضا از دستگاه های باند فرودگاه به کار گیری می شود. خرید کردن هیدروکسید پتاسیم همچنین یک پیشرونده برای سایر ترکیبات پتاسیم است.مشابه هیدروکسید سدیم (سود سوز آور، NaOH)، این ماده قلیایی قدرتمند است و در آب دوچندان محلول بوده و دوچندان خورنده است. درصورتیکه شما هر گونه سوالی در ارتباط مهم کجا و طرز استعمال از پتاسیم هیدروکسید کاربرد دارید، می توانید اهمیت ما در کاغذ وب تماس بگیرید.

ایندکسر