خواه ناخواه برخی از به روزرسانی های ویندوز 10 به زودی نصب می شونددر اواخر این ماه ، مایکروسافت شروع به نصب اجباری می کند ویندوز 10 به روزرسانی در دستگاه هایی که نسخه های خاص قدیمی سیستم عامل را اجرا می کنند.

با توجه به این واقعیت که ویندوز 10 نسخه 1903 از قبل به پایان رسیده است ، کاربران باقیمانده خواه ناخواه به طور خودکار به نسخه 1909 به روز می شوند.


منبع: tadrisriazi-news.ir

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>