رین گها برحسب عمل مخصوصی که انجام می دهند و هم برحسب محل قرارگیری شان بر بر روی پیستون طبقه بندی می شوند. سنجاق مچ دست پیستون از طریق یک لوله فولادی توخالی و سخت شده به میله متصل می شود که به پین مچ دست یا پین چاقو دارای شهرت است. زمانی پیستون در نقطه مرگ بالایی و پایینی جهت حرکت خویش را تغییر و تحول می دهد پیشانی گرد رینگ اندکی تکان می خورد ولی برخلاف رینگ های دیگر خط تماس همین رینگ پیستون به طور لحظه ای جدا نمی شود به علاوه تکان تناول کردن رینگ پیستون باعث کمتر شتاب کناره انداختن (پله کردن) در بالای سیلندر می شود.وقتی پیستون در کورس مکش رو به پایین می رود حاشیه پایینی رینگ تراکم، روغن مازاد به جا باقیمانده پس از عبور حلقه روغن را عده می کند. رینگ های تحت کلیدی حاشیه های رشته رشته و پروفیل U رخ میباشند تا به تیتر اسکرابر روغن فعالیت کنند. لبه اکثر رینگ های چگالی حساس پخ است. فاصله میان دو کناره رینگ پس از نصب آن در سیلندر را دهانه رینگ می نامند که می بایست اهمیت فیلر مناسب اندازه گیری شود تا از مطلوب بودن آن اطمینان حاصل کرد. پخ کناره حلقه سبب ساز می شود که اندکی چرخیده و در عاقبت کناره تیز اهمیت جداره تماس پیدا نکند. زاویه پخی تماسی برقرار می­کند که منجر ساماندهی روغن مازاد روی جداره سیلندر به سمت رینگ روغنی و از آنجا به سمت مخزن روغن می­شود. این رینگ، روغن اضافی را از جداره سیلندر پاک کرده و آن را به کارتر برمی گرداند. در نتیجه روغن اضافی روی جداره سیلندر به محیط برده می شود. زمانی رینگ های پیستون را جمع می نماییم تنش اولیه در آن ها به وجود می آید و باعث می شود به جداره سیلندر فشار piston 70 pen 15 بیاورند. فشار این گازها باعث می شود که مرحله زیری حلقه ها محکم به کف نشیمنگاه رینگ بچسبند. دمای کف پیستون به 2200 سکو سانتی گراد ( 4000 سکو فارنهایت ) یا بیشتر می رسد . سیکل تبرید در همین تجهیزات به بقیه چیلرهای تراکمی شباهت دارد. هنگامی که شاتون و بغل یاتاقان بیش از حد لق باشد، سربزرگ شاتون موجب شکستگی شاتون شود و زمانی سایش یاتاقان سربزرگ شاتون بیش از حد باشد سبب ساز انحراف شعاعی شاتون می شود و لرزش و پیچشش که تولید می گردد سبب شکستن شاتون و موجب ساخت خسارت زیادی به موتور میگردد و درصورتیکه به موقع متوجه همین نقص‌ نشود و خودرو را خاموش نکنید ممکن است سبب ساز شکسته شدن جداره سیلندر شود و نیاز باشد که تمام گروه سیلندر و موتور خودرو ردوبدل شود، چونکه تعمیر سیلندر کاری هزینه متعددی داراست و پردردسر هست و تنها به جهت زمانهایی که جراحت قلیل باشد مناسب هست وگر خیر ابدا همین عمل پیشنهاد نمیشود، تحلیل و ترازو گیری یاتاقان سر پهناور شاتون در هر بار باز و بسته نمودن موتور موجب تشخیص به موقع و پیشگیری از آن شود.

ایندکسر