در اینجا یک کلون CentOS دیگر وجود دارد – و این یک میلیون دلار در سال پشتیبانی می کندیک فروشنده اصلی سیستم عامل سرور اعلام کرده است که حمایت از توسعه یک چنگال مبتنی بر جامعه Red Hat Enterprise Linux (RHEL) را بر عهده دارد. این تصمیم کمتر از یک هفته بعد از تصمیم IBM / Red Hat برای کشتن CentOS ، محبوب ترین چنگال RHEL گرفته شده است ، همانطور که ما آن را می شناسیم.

CloudLinux ، که یک سیستم عامل محبوب مبتنی بر CentOS برای سرورها می سازد ، تصمیم گرفته است سالانه یک میلیون دلار به یک کلون سازگار 100٪ باینری به نام Project Lenix پمپ کند.


منبع: tadrisriazi-news.ir

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>