[ad_1]

یادداشت سردبیر: این مقاله شامل زبان نژادپرستانه و همجنسگرایانه و مضامین جزئیات تجربیات نویسنده است که به نظر برخی خوانندگان توهین آمیز است.

اولین بار کی بود؟ یادمه انگار دیروز بود. این اولین Gears of War بود ، نسخه اصلی 360 ، Team Deathmatch ، چهار در مقابل چهار ، و در آن زمان Gamertag من vRic0v بود. ابتدا به عنوان تماشاگر به مسابقه پیوستم ، خودم را آماده کردم تا در تیم سه نفره باختن برچسب بزنم.

[ad_2]

منبع: tadrisriazi-news.ir