در حال تبدیل شدن رایانه به Chromebook بسیار آسان استاگر تا به حال فکر کرده اید که به ChromeOS تغییر دهید ، نصب سیستم عامل CloudReady Neverware روی رایانه قدیمی یا کسل کننده به شما امکان می دهد اساساً دستگاه خود را به Chromebook تبدیل کنید.

با این حال ، چون Neverware اعلام کرده است که توسط Google خریداری شده است ، این روند احتمالاً بسیار آسان خواهد شد. مدتی است که غول جستجوگر شرکت نرم افزار را دنبال می کند و فقط سه سال پیش در دور بودجه Neverware’s Series B سرمایه گذاری کرده است.


منبع: tadrisriazi-news.ir

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>