در نهایت ممکن است تماس های ویدیو کنفرانس کمی خسته کننده تر شوندمشغول نگه داشتن کاربران و بخشی از مکالمه هنگام استفاده از نرم افزار کنفرانس ویدیویی ثابت شده است که کارمندان شاغل در خانه مشکل دارند و به همین دلیل است که سیسکو برنامه های خود را برای خرید اسلیدو اعلام کرده است.

Slido یک بستر فناوری است که بهترین پلت فرم تعامل مخاطبان را در کلاس ارائه می دهد که سطوح بالاتری از تعامل کاربران را قبل ، هنگام و بعد از جلسات و رویدادها امکان پذیر می کند.


منبع: tadrisriazi-news.ir

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>