[ad_1]

دستگاه های پوشیدنی مانند مچ بندها و ساعت های هوشمند می توانند به زودی به عنوان بخشی از سیستم های ردیابی و ردیابی مبتنی بر بلوتوث برای مقابله با گسترش Covid-19 استفاده شوند.

اگر سیستم های هشدار در معرض نوردهی (ENS) در نزدیکی شخصی که بعداً با بیماری Covid-19 تشخیص داده شده است ، به آنها هشدار می دهد. این امر با به اشتراک گذاشتن شناسه های دستگاه ناشناس از طریق اتصال بلوتوث کوتاه برد حاصل می شود.

[ad_2]

منبع: tadrisriazi-news.ir