برحسب ضرورت از اجناس فلزی یا پلیمری و یا این که چوب ساخته می شوند و تیغه های آن ها میتوانند ثابت و یا این که متحرک باشند، به دمپرهای تیغه ثابت Louver نیز اطلاق می شود.باز و بسته نمودن دمپرها به شکل دستی و یا مداد امکان پذیر است و دمپرهای خودکار بوسیله دمپر موتور و یا جک های بادی و روغنی و یا این که به روش مکانیکی گشوده و دمپر ماشین بسته می شوند. دمپر یک دریچه یا این که ورقه فلزی می باشد که جریان هوا در باطن شبکه ، دودکش ، BOX VAV ، هواساز یا دیگر تجهیزات کنترل (تنظیم) هوا را مسدود و یا این که تهیه می کند. از یک دمپر می توان به مراد انقطاع نمودن سیستم تهویه هوای مرکزی (گرمایش یا خنک کننده) در اتاقی که از آن به کار گیری نمی شود و یا این که تنظیم سکو حرارت و در دست گرفتن هوا از اتاقی به اتاق دیگر به کارگیری نمود.عملکرد آن ها می تواند به رخ دستی یا اتوماتیک باشد. 6. اکنون درپوش را به صورت کامل بررسی نمایید که پلاستیک و یا جسم دیگری به جهت پره ها مزاحمت تولید نکرده باشد. همین دسته دمپر قابلیت تهیه و تنظیم دستی و تهیه و تنظیم خودکار را دارد که دمپر دستی توسط یک اهرم دستی که در بدنه ی بیرونی دمپر تعبیه شده کنترل و بکار گرفته می گردد و دمپر اتومات هم اهمیت استفاده از موتور الکتریکی جهت تهیه هوا بوسیله سیستم مرکزی و یا اتوماسیون ساختمان در دست گرفتن میشود. همانطور که فراتر گفتیم، دمپر با یک موتور و چند پره ی کوچک است. همچنین ضروری به ذکر می باشد که تمام تعمیرات ریک سرویس کلیدی 1 سال گارانتی میباشد. موتور دمپرهای (Damper Actuator) شرکت VCP در اشکال مهم فنر بازگشت (Spring Return) و بدون فنر بازگشت (Non Spring Return) تدریجی و on/off به ملازم خروجی های آنالوگ، رله و رله های کمکی اصلی گشتاورهای متنوع، برای در اختیار گرفتن اتوماتیک دمپر در سیستم های تهویه مانند سیستم های اتوماسیون ساختمان (BAS)، سیستم های رئیس ساختمان (BMS) و تهویه مطبوع (HVACs) استعمال می شوند. 7. هم اکنون موتور دمپر کهن را از محل قرار گیری آن بیرون کنید و آن را در کیسه ای قرار دهید. این دسته موتور دمپرها مجهز به سنسوری با به دود و حریق هستند که در دمای بالاتر از 70 مرتبه سانتیگراد امر بسته شدن مسیر جریان انتقال هوا را صادر می کنند. دمپرها در محل ورود جریان هوا، خروجی هواکش ها نصب می شوند و اصلی دقت به کاربرد آن ها مدل های متفاوتی دارند.

ایندکسر