دنیای عجیب و غریب و به ندرت شگفت انگیز کازینوهای رمزنگاری


کنجکاوی اصلی پیرامون ارز رمزنگاری شده در سالهای اخیر تخریب و جریان یافته است ، و با افزایش عظیم قیمت بیت کوین در سال 2017

با این حال ، در هفته های اخیر ، با تجمع دوباره بیت کوین ، نگاه عمومی به سمت رمزنگاری معطوف شده است. در زمان نوشتن این مقاله ، مشهورترین ارز رمزنگاری شده در جهان برای هر سکه تقریباً 20000 دلار ارزش دارد – یک رکورد تاریخی همیشه – فقط پنج سال قبل از 400 دلار بیشتر. این 50 درصد افزایش در یک دهه گذشته است ، دستاوردهایی که دلالان سهام سنتی و مدیران صندوق فقط می توانستند رویای آن را داشته باشند.


منبع: tadrisriazi-news.ir

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>