دیزنی قرار است اواخر این هفته پروژه های جدید جنگ ستارگان و مارول را اعلام کندانتظار می رود که دیزنی در 10 دسامبر تعداد زیادی نمایش و فیلم جدید را در روز سرمایه گذار دیزنی اعلام کند ، از جمله پروژه های جدید جنگ ستارگان ، پیکسار و مارول.

همانطور که توسط ضرب الاجل (از طريق GamesRadar +) ، گزارش شده است که دیزنی “پروژه های جدیدی از مارول ، لوکاس فیلم و پیکسار را که شامل تلویزیون و تئاتر خواهد بود” اعلام می کند ، از جمله پینوکیو که اخیراً با بازی تام هنکس و کرولا ساخته شده است ، اما با حضور در لیست فیلم های آینده 2021 ما.


منبع: tadrisriazi-news.ir

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>