دیزنی پلاس تأیید ساخت 10 برنامه تلویزیونی مارول و 10 جنگ ستارگان را تأیید می کنددر روز سرمایه گذار خود ، دیزنی پلاس به تازگی برنامه های طولانی مدت خود را برای امتیازات مارول و جنگ ستارگان در سرویس های جریان تأیید کرده است. بر اساس ارائه ، 10 نمایش جنگ ستارگان و 10 برنامه تلویزیونی مارول در طی چند سال آینده در دست ساخت هستند.

علاوه بر این ، تأیید شده است که 15 فیلم دیزنی و پیکسار اولین بار در چند سال آینده و همچنین 15 سریال دیزنی و پیکسار به دیزنی پلاس می آیند. مشخصات مشخص نشده است ، اما توضیح داده شد که هدف این است که یک محتوای جدید و عالی به صورت هفتگی برای این سرویس منتشر شود.


منبع: tadrisriazi-news.ir

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>