راب لیفلد ، خالق مشترک Deadpool ، اکنون به مارول بازگشته استراب لیفلد ، خالق مشترک Deadpool ، به مناسبت 30 سال با شکوه شخصیت مورد علاقه طرفداران ، به کمیک های Marvel بازگشت.

لیفلد در اکتبر 2019 با بیان اینکه در “مکث” است ، از شرکت جدا شد.


منبع: tadrisriazi-news.ir

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>