راهنمای تکامل های Pokémon Go Eevee: چگونه می توان Eeevee را در Pokemon Go تکامل داد


Eevee یکی از بهترین پوکمون هایی است که می توانید در Pokémon Go دریافت کنید زیرا علاوه بر اینکه شایان ستایش است ، دامنه جدی نیز دارد. قبل از تماس هرگونه Jigglypuffs عصبانی ، وقتی می گوییم range منظور ما نسبت به تحولات آن است.

متفاوت از اکثر پوکرهای دیگر ، Eevee قادر به تکامل در است هشت پوکمون های دیگر ، هر یک نوع متفاوت از ریشه نوع معمولی آن. در حال حاضر ، Pokémon Go هفت نسخه از هشت تکامل Eevee را دارد که فقط Sylveon از نوع Fairy است و هنوز هم نمی تواند وارد بازی شود. کاملاً محتمل است که به زودی شاهد آمدن سیلوون به Pokémon Go باشیم ، با این حال ، زیرا نسل 6 پوکمون اکنون شروع به پخش کرده است.


منبع: tadrisriazi-news.ir