[ad_1]

با تشکر از شما برای پیوستن

به خود دسترسی پیدا کنید طرفدار + مطالب زیر

نوامبر 2020

راهنمای خریدار هفتگی کامپیوتر برای مدیریت هوشمند بار کاری

یک مزیت بزرگ تحول دیجیتال ، پدیده مدیریت هوشمند بار کاری است. در این راهنمای خریدار 17 صفحه ای ، Computer Weekly به بررسی ابزارهای مختلف موجود ، بهترین شیوه های مدیریت دارایی و عوارضی می پردازد که باید با استقرارهای ترکیبی و چند ابر همراه باشد.

فهرست مطالب

  • چگونه ابزارهای هوشمند مدیریت حجم کار به مدیران فناوری اطلاعات کمک می کند تا پیچیدگی ابر را کاهش دهند
  • بررسی نیاز به بهترین روشهای مدیریت دارایی IT
  • نحوه استقرار ترکیبی و چند ابر چگونه ردیابی دارایی نرم افزار را پیچیده می کند

[ad_2]

منبع: tadrisriazi-news.ir