[ad_1]

اکنون بسیاری از سازمان ها از جریان مستقیم برای بازاریابی ، فروش ، پشتیبانی ، بشارت دادن و در برخی موارد ، ارائه محصولات یا خدمات خود استفاده می کنند. در این راهنمای خریدار ، ویژگی های ارائه شده توسط ارائه دهندگان خدمات پخش جریانی مستقیم در دسته های مختلف و فاکتورهایی را که باید هنگام انتخاب سرویس در نظر بگیریم ، مرور می کنم.

قبل از شروع کار ، بیایید پخش جریانی مستقیم را از طریق خدماتی مانند YouTube یا Facebook Live و کنفرانس در زمان واقعی مانند خدمات ارائه شده توسط Skype for Business یا Zoom از هم تشخیص دهیم. پخش جریانی مستقیم یک تجربه ویدئویی یک به چند با برخی تعاملات از طریق پرسش و پاسخ و گپ است. پخش جریانی مستقیم همان چیزی است که پخش کننده ها برای ارائه ویدئو از طریق اینترنت از آن استفاده می کنند و این تجربه کیفیتی مشابه تلویزیون دارد ، اگر نه بالاتر ، به علاوه ویژگی هایی مانند زیرنویس ، درج تبلیغات و رمزگذاری.

[ad_2]

منبع: tadrisriazi-news.ir