[ad_1]

COVID-19: بزرگترین بحران بهداشت عمومی در بیش از یک قرن گذشته. خاموش کردن همه گیر از ماه مارس در سراسر ایالات متحده آغاز شد. طبق اداره آمار کار تا آوریل ، تقریباً یک سوم نیروی کار آمریکایی از خانه کار می کند و بر خانواده ها و زیرساخت های فناوری اطلاعات در همه جا تأکید می کند. احتمالاً می توانید متوجه شوید که این موضوع به کجا منتهی می شود: سازمانهایی که زیرساختها و راه حلهای فعال شده در فضای ابری دارند سریع انعطاف پذیر و سازگار شدند. سازمانهایی که بدون پای صاف دستگیر شده بودند ، کارگران آنها ناگهان قادر به دسترسی به مراکز داده یا سیستمهای ذخیره سازی اولیه نبودند ، رهبران آنها مجبور شدند که به سرعت راه حلهای کوتاه مدت و گران قیمت را مستقر کنند.

هشت ماه به بعد ، واضح است که این راه حل ها بیشتر آنچه را که قرار بود انجام دهند ، انجام می دهند اما برای مدیریت هجای مداوم پیش رو ما کافی نیستند. آینده کار – خیلی زودتر از آنچه پیش بینی شده است – از برنامه های کاری ترکیبی ، تا سیاست های به روز شده در دستگاه شخصی خود ، تا احراز هویت قوی شبکه – بر سر ما است. صرف نظر از نیاز به دستگاه یا پهنای باند ، از هر کجا و هر زمان کار می کنید؟ سهام جدول.

[ad_2]

منبع: tadrisriazi-news.ir

ایندکسر