[ad_1]

گروه خرونوس با انتشار رسمی SDK جدید (کیت توسعه نرم افزار) ، Vulkan ، یک API گرافیکی جایگزین برای DirectX ، اکنون از ردیابی اشعه برای توسعه دهندگان بازی پشتیبانی می کند.

SDK 1.2.162.0 با پشتیبانی از پسوندهای ردیابی اشعه Vulkan همراه است (به دنبال مشخصات اضافی که در ماه نوامبر نهایی شد) ، و گروه Khronos خاطرنشان می کند که درایورهای تولید اکنون از AMD و Nvidia در حال ارسال هستند.

[ad_2]

منبع: tadrisriazi-news.ir