[ad_1]

تحقیقات جدید نشان داده است که شبکه های 5G از نظر مشترکین از 4G جلوتر هستند زیرا دنیا از اتصال سریع برخوردار است.

به گفته تحلیلگران 5G Americas ، تعداد اتصالات 5G در کمتر از یک سال به 229 میلیون رسیده است ، چهار برابر سرعت رشد مشترکان 4G LTE.

[ad_2]

منبع: tadrisriazi-news.ir

ایندکسر