رویداد پرتاب رسمی نشان می دهد هواپیمای بدون سرنشین DJI FPV همان چیزی نیست که ما امیدوار بودیم


اگر به دنبال این هستید که به زودی هواپیمای بدون سرنشین DJI FPV را که به شدت درز کرده است ، به چرخش در آورید ، اخبار بالقوه بدی داریم – یک رویداد جدید DJI نشان می دهد که این پهپاد جدید می تواند برای صنعت و مشاغل باشد ، نه سرگرمی مصرف کننده.

این رویداد تازه اعلام شده ، که برای 15 دسامبر در ساعت 8 صبح EST / 1 بعدازظهر GMT (یا 5 صبح AEST در 16 دسامبر در استرالیا) برنامه ریزی شده است ، به نظر می رسد که برای پهپاد شایعه است – اما با نام تجاری DJI Enterprise شرکت منتشر شده است و حساب توییتر، به جای بنر DJI متمرکز بر مصرف کننده.
منبع: tadrisriazi-news.ir

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>