سدیملوریلسولفات یا سدیم دودسیل سولفات یک مخلوط آلی مصنوعی، جامد بیبو، سپید مایل به کرمی و یک روکنشگر آنیونی است که در بسیاری از محصولات تمیزکننده و بهداشتی به کار گیری میشود. همچنین EPE، سدیم لوریل سولفات را یک ماده ی ایمن در محصولات بهداشتی و آیتم به کار گیری روزانه معرفی کرده سدیم لوریل سولفات مضرات است. آنچه در به کارگیری همین ترکیبات بایستی مورد توجه قرار گیرد غلظت همین ترکیبات در فرمولاسیون و مدت هنگامی است که پوست در تماس حیاتی همین ترکیبات است. این مولکول اهمیت یک انتهای ۱۲ کربنی می باشد که به یک مجموعه سولفات متصل است و به مولکول خواص آمفی فیلیک آیتم نیاز یک شوینده را می دهد. زمان خرید این ماده اعتنا کنید که ظروف آن پلمپ باشد و حتما آن را از فروشندگان دارای تنظیم کنید. به همین ادله سفارش می شود که محصولات آرایشی نباید شامل غلظت های بیش از 1 % از این ادغام شیمیایی باشند. 2. سدیم لوریل سولفات باعث شکسته شدن سد رطوبتی پوست شده و خویش به راحتی در پوست شکافت مینماید و به دیگر مواد شیمیایی همین قابلیت را میدهد تا به راحتی نفوذ کنند. همچنین می توانید به دنبال شامپو های ساخته شده کلیدی روغن های خاص باشید و یا موهای خویش را اهمیت نوشابه های گازدار شستشو بدهید تا از اثرات منفی شامپو های رایج در امان باشید. ساختار مولکولی آن بصورت یک ارگانو سولفات و یک نمک است، همچنین با یک دنباله ی 12 کربنی میباشد که به یک گروه سولفات متصل گشته. این ترکیب همینطور دارای خواص تخریشی می باشد که اکثر وقت ها همین مخلوط را در مطالعات بالینی به طور عمدی برای تخریش پوست به کار گیری می کنند. اینكه حتی درصورتیکه سولفاتها را در بالای لیست تركیبات تشكیل دهنده دیدیم به آن معنی نمیباشد كه این شامپو خشن میباشد و لزوماً به مو آسیب می زند و پوست را تحریك میکند. میدانستید كه بعضا از تركیبات سبب میشوند تحریککنندگی سولفاتها كم شود. پوست اساسی نیز شکافهایی داراست که دست اندرکاران زخم رسان از آن عبور می کنند و به پوست می رسند. آزمایشهای لابراتواری نشان داده میباشد اثر تخریب سولفات لاریل سدیم تا ۱۷ روز روی پوست باقی میماند. غلظت بحرانی میسل (CMC) در آب خالص در دمای 25 جايگاه سانتیگراد 8.2 میلی متر است. در اینجا اکثر به باز‌نگری وب تارنما سدیم لوریل سولفات خرید.

ایندکسر