سرانجام می توانید Amazon Luna را روی گوشی های اندرویدی بازی کنید. خوب ، چند تا از آنهاراه اندازی بزرگ آمازون لونا ، سرویس پخش بازی جدید آمازون ، با محدودیت در دسترس بودن آن مخدوش شد: فقط در اوایل دسترسی ، فقط برای افرادی که در ایالات متحده زندگی می کنند ، راه اندازی شد و تنها تلفن های هوشمند پشتیبانی شده آیفون بودند. خوب ، در دسترس بودن کمی افزایش یافته است ، بنابراین برخی از کاربران آندروید اکنون می توانند بازی کنند.

در یک ویدیوی جدید ارسال شده در توییتر، آمازون تأیید کرد که Luna اکنون در تلفن های منتخب OnePlus ، Samsung و Google Pixel کار خواهد کرد. ما لیست کامل را در سمت راست به اشتراک گذاشته ایم تا ببینید آیا دستگاه شما پشتیبانی می شود یا خیر.
منبع: tadrisriazi-news.ir

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>