سهام PS5 اکنون در دسترس است – اما سریع حرکت کنید


اگر می خواهید PS5 را از کجا بخرید ، Target سهام PS5 را فقط لیست کرده است ، بنابراین سریع بررسی کنید که آیا تحویل کالا در منطقه شما موجود است یا می توانید به زودی کلیک کنید و جمع آوری کنید.

این احتمال وجود دارد که به دلیل تمایل مجدد ذخایر PS5 از قفسه ها پرواز کند ، بنابراین شما می خواهید سریع حرکت کنید – اما نتیجه این است که با سازماندهی سهام خود توسط Target بر اساس منطقه ، رقابت کمتری با شما روبرو می شود.


منبع: tadrisriazi-news.ir

دیدگاهتان را بنویسید