سهام Xbox Series X دوباره در فروشگاه مایکروسافت بازگشت


سهام Xbox Series X هم اکنون با قیمت 499.99 دلار در فروشگاه مایکروسافت موجود است ، هرچند که بعید به نظر می رسد طولانی مدت داشته باشد.

به طور استثنایی تقاضای زیاد برای کنسول پرچمدار مایکروسافت باعث شده است که سهام Xbox Series X به محض ورود همچنان از قفسه ها پرواز کند و سیستم نسل بعدی چند هفته خوب دیگر در دسترس نیست.


منبع: tadrisriazi-news.ir

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>