طبق این معیار لو رفته ، اینتل می تواند تاج عملکرد بازی خود را از AMD بدزدد


یکی دیگر از معیارهای احتمالی پردازنده برای Intel i9-11900K آینده در Ashes of the Singularity به بیرون درز کرده است و نشان می دهد که اینتل دستکش ها را در مبارزه برای بازپس گیری تاج خود از AMD برداشته است.

فاش کننده توییتر معروف است TUM_APISAK i9-11900K اینتل آینده را مشاهده می کند که AoTS را با پیش تنظیم ‘1080p Crazy’ با یک کاربر دیگر توییتر Evan Stenger اجرا می کند (@TheMalcore) ارائه معادل AMD با پیکربندی سخت افزار مشابه به عنوان مقایسه مستقیم بین دو تولید کننده پردازنده.

اینتل AMD را در چشم خود دارد

تصویر 1 از 2

محک گذاری Intel i9-11900K

04.30 اعتبار تصویر: Ashes of the Singularity
تصویر 2 از 2

معیار Ryzen 9 5950X

04.30 اعتبار تصویر: Ashes of the Singularity
منبع: tadrisriazi-news.ir

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>