عذرخواهی Cyberpunk 2077 نوید اصلاحاتی برای نسخه های PS4 و Xbox One می دهدCyberpunk 2077 هفته گذشته با فروش گسترده و تحسین منتقدان در اکثر موارد آغاز به کار کرد – اما موج افکار عمومی به نظر می رسد که بازی را روشن کرده است ، مخصوصاً برای نسخه های منتشر شده در PS4 و Xbox One. بازیکنان خرابی های سخت ، اشکالات و مشکلات عملکرد را گزارش کرده اند.

علاوه بر این ، نسخه های کنسول ظاهراً قبل از عرضه در دسترس بازرسان قرار نگرفته بودند و همچنین تصاویری از بازی در نسخه های پایه ماشین های نسل فعلی منتشر نشده بود.
منبع: tadrisriazi-news.ir

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>