غول میزبان وب Netgain پس از حمله باج افزار مجبور به آفلاین شدپس از حمله باج افزار که در پایان ماه نوامبر رخ داد ، ارائه دهنده خدمات میزبانی وب و فناوری اطلاعات Netgain مجبور شده است برخی از مراکز داده خود را به صورت آفلاین در آورد.

این شرکت راه حل های میزبانی و فناوری اطلاعات ابری را به سازمانهای صنعت بهداشت و حسابداری ارائه می دهد و شاید به همین دلیل باشد که در وهله اول هدف مجرمان سایبری قرار گرفته است.


منبع: tadrisriazi-news.ir

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>