فاکسکان با حمله باج افزار بزرگ مواجه شدغول الکترونیکی Foxconn که آیفون اپل و بسیاری دیگر از دستگاه های معروف را تولید می کند ، در یکی از پنج کارخانه خود در مکزیک قربانی حمله باج افزار شده است.

همانطور که توسط گزارش شده است رایانه، حمله باج افزار در آخر هفته شکرگذاری رخ داد و مهاجمان موفق شدند قبل از رمزگذاری دستگاه های خود ، پرونده های رمزگذاری نشده را از این شرکت بدزدند.


منبع: tadrisriazi-news.ir

دیدگاهتان را بنویسید